Tekmovanja in natečaji

Učenci se prostovoljno prijavijo na tekmovanja s področij, ki jih posebej zanimajo in kjer želijo preizkusiti svoje znanje.

Zap. št. Tekmovanje

Mentor/

mentorica

1

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – Mehurčki

(1.–3. razred)

Urška Dajčman,

Andreja Kmetec,

Štefka Kocjan Miuc

2 Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje  (4.–9. razred)

Sonja Ploj,

Irma Peran,

Franja Senčič

3 Tekmovanje v znanju  angleščine za učence 8. in  9. razreda Nina Novak
4 Tekmovanje za angleško bralno značko Epi reading badge (1.–9. razred)

Nina Novak,

Štefka K. Miuc

5 Tekmovanje v znanju nemščine (8. in 9. razred) Andrej Fekonja
6

Tekmovanje za nemško bralno značko Epi Lesepreis

(4.–9. razred)

Andrej Fekonja
7

Tekmovanje v znanju matematike  za Vegovo priznanje

(6.–9. razred)

Barbara Fekonja
8

Tekmovanje v znanju matematike  za Vegovo priznanje

(1.–5. razred)

razredničarke 1.–5. razreda
9 Računanje je igra  (3. in 4. razred)

Andreja Kmetec

Sonja Ploj

10

Logična pošast – tekmovanje iz matematične logike

(2.–7. razred)

Sonja Ploj
11 Mathema Sonja Ploj
12

Kresnička – tekmovanje v znanju naravoslovja

(1.–7. razred)

Urška Dajčman

 

13

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje

(8. in 9. razred)

Biserka Gavez Jaballah
14 Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (7.–9. razreda) Marina Čupić
15

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje

(8. in 9. razred)

Marina Čupić
16 Tekmovanje iz znanja geografije  (6.–9. razred) Jan Bauman
17 Tekmovanje iz znanja  zgodovine (8. in 9. razred) Jan Bauman
18

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje

(8. in 9. razred)

Marina Čupić
19  Vesela šola  (5.–9. razred) Barbara Fekonja
20 Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkovo priznanje  (7.–9. razred) Biserka Gavez Jaballah
21 Računalniško tekmovanje Bober

Barbara Kocbek

Urška Dajčman

22

Pišek – tekmovanje v programiranju z delčki

(2. in 3. triada)

Barbara Kocbek

Urška Dajčman

23 Turizmu pomaga lastna glava Jan Bauman

 

DRUGA TEKMOVANJA, KVIZI, SREČANJA, DEJAVNOSTI …
DEJAVNOST ČAS MENTORICA
Male sive celice september 2022 Alenka Borošak
Hitri lončki september,oktober  2022 Alenka Borošak
Območna revija plesnih skupin  21. 3. 2023 Irma Peran
Območno srečanje otroških folklornih skupin 25. 3. 2023 Štefka Kocjan Miuc
Dan ustvarjalnosti (srečanje otroških gledaliških skupin 7. 4. 2023 Franja Senčič
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov 19. 4. 2023 Janja Kraner
Varnostna olimpijada
(4. razred)
maj 2023 Sonja Ploj
kulturni dogodki v organizaciji JSKD o. i. Pesnica* oktober 2022 – junij 2023 (po terminskem koledarju JSKD o. i. Pesnica in Zveze kulturnih društev Občin Kungota,  Šentilj) mentorji posameznih dejavnosti v šoli in vrtcu, ki se prijavijo na dogodek

 

ŠPORT – tekmovanja na področnem nivoju v šol. l. 2022/23.
ŠPORTNA PANOGA NAZIV TEKMOVANJA MENTOR
atletika-stadionska posamično Bojan Kocbek
plavanje posamično Bojan Kocbek
smučanje posamično Bojan Kocbek
namizni tenis posamično in ekipno Bojan Kocbek

 

NATEČAJI (skozi vse leto za učence 1.-9. razreda)

  • likovni natečaji (učitelj Brane Lazič, razredničarke 1.in 2. triade)
  • literarni natečaji (učiteljice: Franja Senčič, razredničarke 1.in 2. triade)

 

Prilagodi izgled strani