Projekti

  • RASTEM S KNJIGO (Vključeni so učenci 7. razreda, vodja projekta na šoli je knjižničarka Jasna Kunstek.)
  • PROJEKT UNICEF (Vključeni so učenci 1.-9. razreda in razredniki, ki vodijo dejavnosti v razredih. Koordinatorica projekta na šoli je pedagoginja Alenka Borošak.)
  • ŠOLSKA SHEMA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA  »EVROPSKE UNIJE« (Vodja: organizatorka prehrane Marina Čupić.)
  • SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK (Vodja: organizatorka prehrane Marina Čupić.)
  • FESTIVAL ZNANOSTI (Sodelujejo učenci 4. razreda, mentorica: učiteljica Urška Dajčman.)
  • ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK (Sodelujejo učenci 1.-3. razreda in njihove razredničarke vodijo dejavnosti, koordinatorica je učiteljica Štefka Kocjan Miuc.)
  • RIŠEM/PIŠEM ZA PRIJATELJA 2021/2022 (Vključeni so učenci 1.-9. razreda. Koordinatorica projekta je učiteljica Štefka Kocjan Miuc.)
  • POMAHAJMO V SVET (Vključeni so učenci 1. in 3. razreda. Sodelujejo učiteljica Urška Dajčman, pedagoginja Barbara Kocbek in učiteljica Štefka Kocjan Miuc, ki je tudi koordinatorica projekta.)
Prilagodi izgled strani