Predstavitev šole

Naš osnovi cilj je kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, ob katerem otroci poleg znanja, pridobivajo in nadgrajujejo spretnosti, veščine ter ob tem razvijajo spoštljive in strpne medsebojne odnose. Znanje je vrednota, zato so dejavnosti usmerjene v razvijanje odgovornosti do dela. Prizadevamo si za zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja, v katerem ima vsakdo dovolj možnosti in priložnosti, da izkaže in razvija svoj potencial. Vedoželjnost, ustvarjalnost, igra in učenje z roko v roki na poti do cilja – opolnomočenje za življenje danes in v prihodnosti, doma in v svetu. Dejavnosti so usmerjene v razvijanje motivacije in interesa za poglobljeno znanje, praktično izkustveno učenje in osmišljanje procesov učenja ter razvijanje kvalitetnih medsebojnih odnosov.

Naše delo temelji na vrednotah, s katerimi nagovarjamo učence, da razvijajo:

  • odgovoren odnos do sebe in drugih;
  • odgovoren odnos do dela in lastnega napredka;
  • zavedanje, da je znanje vrednota;
  • spoštljive medsebojne odnose (strpnost, sprejemanje, sodelovanje);
  • kritično mišljenje;
  • odgovoren odnos do družbe;
  • sočutje, skrb za sočloveka (solidarnost).

Želimo si, da bi se naši otroci veliko naučili in ob tem ohranili pozitivno naravnanost.

Zavedamo se odgovornosti dela z otroki in vemo, kako zelo pomembno se vtisnejo naša ravnanja v njihovo življenje, zato posebno skrb namenjamo dobremu sodelovanju s starši in skupaj z njimi soustvarjamo delo in življenje v vrtcu in šoli.

V življenje in delo vrtca in šole so vpeta tudi krajevna društva ter številni posamezniki, ki prostovoljno sodelujejo in pomagajo pri izvedbi dejavnosti.

Pri zagotavljanju materialnih pogojev za uresničevanje programa nam pomaga in nas podpira Občina Pesnica, ki kaže interes in ji je mar za ohranjanje in razvoj vrtca in šole v Jakobskem Dolu.

Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo realizirati načrtovane dejavnosti in cilje ter premagati vse izzive, ki jih prinaša šolsko leto 2023/24.

 
Zdenka Ekselenski, ravnateljica

Prilagodi izgled strani