Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti:

V 7., 8. in 9. razredu morajo učenci izbrati dve ali tri ure izbirnih predmetov glede na svoj interes, nadarjenost in sposobnost.

Letos so izbrali naslednje predmete:

Predmet Razred Učitelj
Šport za sprostitev 7. Bojan Kocbek
Šport za zdravje 8. Bojan Kocbek
Izbrani šport 9. Bojan Kocbek
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja 9. Mojca Križanec
Turistična vzgoja 7. Mojca Križanec
Likovno snovanje 7. in 8. Brane Lazič
Kemija v okolju 9. Marina Čupić
Multimedija 8. Dejan Žmavc


Neobvezni izbirni predmeti

V 1., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razredu lahko učenci izberejo en neobvezni izbirni predmet. Letos so izbrali takole:

Predmet Razred Učitelj
Angleščina 1. Štefka Kocjan Miuc
Računalništvo 4., 5., 6. Dejan Žmavc
Tehnika 4., 5., 6. Karmen Polič