Interesne dejavnosti

Na šoli poskušamo ponuditi in organizirati različne interesne dejavnosti glede na zanimanje in posebne interese otrok. Učenci prostovoljno izberejo in se vključijo v interesne dejavnosti. V tem šolskem letu bomo ponudili spodnje interesne dejavnosti.

Zap. št. INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR/MENTORICA

(strokovni delavec/strokovna delavka  šole)

Obseg ur
1 Ustvarjalni  krožek Andreja Kmetec 20
2 Pravljični krožek Andreja Kmetec 30
3 Folklora Štefka Kocjan Miuc 35
4 Plesni krožek (1.– 3. r) Štefka Kocjan Miuc 20
5 STEM Urška Dajčman 15
6 Logika Sonja Ploj 15
7 Kolesarski krožek Irma Peran 15
8 Ples (5.–6. r) Irma Peran 15
9 Zeliščarski krožek Irma Peran 10
10 Naravoslovni krožek Marina Čupić 10
11 Čebelarski krožek Marina Čupić 10
12 Vesela šola Barbara Fekonja 15
13 Geografsko-zgodovinski krožek   20
14 Male sive celice Alenka Borošak 10
15 Hitri lončki Alenka Borošak 10
16 Nogomet Andrej Fekonja 30
17 Planinski krožek   20
18 Likovni krožek Brane Lazič 35
19 Šolsko novinarstvo Nina Novak 20
20 Rokodelski krožek Nina Novak 20
21 Računalniški krožek Barbara Kocbek 30
22 Otroški pevski zbor Janja Kraner 70
23 Mladinski pevski zbor Janja Kraner 140
24 Šolski parlament (9. r) Nina Novak 18
25 Dramski krožek Franja Senčič 70

 

Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti v šolskem letu 2022/2023

Zap. št. INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC
1 Ples Plesna šola
2 Nogomet NK Jakob
3 Mažoretke in twirling Kulturno umetniško društvo Pernica

 

Prilagodi izgled strani