Prijava in odjava prehrane

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko prijavijo ali odjavijo posamezni obrok šolske prehrane.

9. člen Zakona o šolski prehrani določa, da v kolikor ne odjavite posameznega obroka, plačate polno ceno, tudi če imate šolsko prehrano subvencionirano.

Prijava na šolsko kosilo:
– za učenca, ki je prijavljen na kosilo vsak dan NI POTREBNA
– za učenca, ki želi občasno prevzeti kosilo, JE POTREBNO prijaviti en dan pred prevzemom kosila (npr. kosilo v torek, prijava v ponedeljek do 13. ure)

Prehrana se odjavi zjutraj do 8. ure po telefonu:
– po telefonu na številko: 02 729 58 01(tajništvo), 02 729 58 04 (kuhinja) ali
– preko elektronske pošte: odjava.prehraneos.jakdol@gmail.com

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:
– vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 13.00 ure na način, ki je naveden zgoraj.

V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8.00 ure.

Obroke morajo odjaviti tudi tisti starši, ki imajo subvencionirane obroke. V primeru, da odjava NI PRAVOČASNA, razliko do polne cene oz. ceno obroka krijejo vlagatelji – starši.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ekskurziji, ipd., ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali pedagoški delavec, ki je zadolžen za izvedbo določene dejavnosti.

Prosimo, da pri posredovanju odjav šolske prehrane upoštevate navedena navodila in poskrbite za pravočasne odjave, da ne bi prihajalo do nepotrebnih težav.

Vodja šolske prehrane
Marina Čupić

Prilagodi izgled strani