Svetovalna služba

Vodja svetovalne službe: Alenka Borošak

Pedagogi:

  • Barbara Kocbek
  • Martina Šalamun
  • Barbara Fekonja

T: 02 729 58 06

Šolsko svetovalno službo sestavljajo pedagogi.
Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu pomaga šolska svetovalna služba, ki se z našimi šolarji in starši srečuje že ob vpisu v šolo, zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti ter spremlja napredek pri šolskem delu.
Vodi tudi akcijo poklicnega informiranja in svetovanja za učence 8. in 9. razreda ter pomaga pri vpisu v srednje šole in urejanju štipendij.
Šolska svetovalna služba pomaga pri reševanju socialnih in ekonomskih stisk učencev (pomoči pri plačilu delovnih zvezkov, pomoči pri plačilu stroškov šole v naravi, urejanju različnih počitniških letovanj otrok). Prav tako svetuje in sodeluje pri izvedbi, izbiri in organizaciji manjših učnih skupin in izbirnih predmetov.
Vsem otrokom, ki imajo učne ali kakršne koli druge težave, pomagajo in jim organizirajo pomoč, izvajajo individualno in skupinsko učno pomoč. Nudijo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami in učencem, ki imajo učne težave.
Vodi postopke pri evidentiranju in testiranju učencev, ki kažejo nadarjenost. Z nadarjenimi učenci delajo na različnih področjih ter se vključujejo v delavnice, ki jih organizirajo na območju več šol.

V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan po vnaprejšnjem dogovoru.