Dnevi dejavnosti in ekskurzije

1. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj  Vodja
ŠPORTNI DNEVI 22. 9. 2023 Dan slovenskega športa  Martina Holc
2. 10. 2023 Pohod Martina Holc
22. 11. 2023 Mini olimpijada (OŠ Pesnica) Andreja Kmetec
30. 1. 2024 Zimski športni dan – Igre na snegu; Športno-vzgojni karton Martina Holc
21. 6. 2024 Ples Martina Holc
KULTURNI DNEVI 12. 12. 2023 240 let šole Franja Senčič
12.1. 2024 Obisk kulturnih ustanov Franja Senčič
7. 2. 2024 Vse najboljše kultura Franja Senčič,
Janja Kraner
15. 4. 2024 Branje je zakon Štefka Kocjan
NARAVOSLOVNI DNEVI 23. 11. 2023 Zdravstvena vzgoja Alenka Borošak
Marina Čupić
24. 4. 2024 Dan Zemlje Marina Čupić
31. 5. 2024 Strokovna ekskurzija  Urška Dajčman
TEHNIŠKI DNEVI 13. 9. 2023 Mladi podjetnik (SPIRIT Slo.) Franja Senčič,
Janja Kraner
5. 10. 2023 Zaslonska zasvojenost Alenka Borošak
Marina Čupić
13. 2. 2024 Pust Urška Dajčman

 

2. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 22. 9. 2023 Dan slovenskega športa  Martina Holc
2. 10. 2023 Pohod Martina Holc
22. 11. 2023 Mini olimpijada (OŠ Pesnica) Andreja Kmetec
30. 1. 2024 Zimski športni dan – Igre na snegu Martina Holc
21. 6. 2024 Ples Martina Holc
KULTURNI DNEVI 12. 12. 2023 240 let šole Franja Senčič
12.1. 2024 Obisk kulturnih ustanov Franja Senčič
7. 2. 2024 Vse najboljše kultura Franja Senčič,
Janja Kraner
15. 4. 2024 Branje je zakon Štefka Kocjan
NARAVOSLOVNI DNEVI 23. 11. 2023 Zdravstvena vzgoja Alenka Borošak
Marina Čupić
24. 4. 2024 Dan Zemlje Marina Čupić
31. 5. 2024 Strokovna ekskurzija  Štefka Kocjan
TEHNIŠKI DNEVI 13. 9. 2023 Mladi podjetnik (SPIRIT Slo.) Franja Senčič,
Janja Kraner
5. 10. 2023 Zaslonska zasvojenost Alenka Borošak
Marina Čupić
13. 2. 2024 Pust Štefka Kocjan

 

3. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj  Vodja
ŠPORTNI DNEVI 22. 9. 2023 Dan slovenskega športa  Martina Holc
2. 10. 2023 Pohod Martina Holc
22. 11. 2023 Mini olimpijada (OŠ Pesnica) Andreja Kmetec
29. 3. 2024 Plavanje Andreja Kmetec
21. 6. 2024 Ples Martina Holc
KULTURNI DNEVI 12. 12. 2023 240 let šole Franja Senčič
12.1. 2024 Obisk kulturnih ustanov Franja Senčič
7. 2. 2024 Vse najboljše kultura Franja Senčič,
Janja Kraner
15. 4. 2024 Branje je zakon Štefka Kocjan
NARAVOSLOVNI DNEVI 23. 11. 2023 Zdravstvena vzgoja Alenka Borošak
Marina Čupić
24. 4. 2024 Dan Zemlje Marina Čupić
31. 5. 2024 Strokovna ekskurzija  Andreja Kmetec
TEHNIŠKI DNEVI 13. 9. 2023 Mladi podjetnik (SPIRIT Slo.) Franja Senčič,
Janja Kraner
5. 10. 2023 Zaslonska zasvojenost Alenka Borošak
Marina Čupić
13. 2. 2024 Pust Andreja Kmetec

 

4. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 22. 9. 2023 Dan slovenskega športa  Martina Holc
2. 10. 2023 Pohod Martina Holc
22. 11. 2023 Mini olimpijada (OŠ Pesnica) Andreja Kmetec
maj 2024 Varnostna olimpijada Sonja Ploj
21. 6. 2024 Ples Martina Holc
KULTURNI DNEVI 12. 12. 2023 240 let šole Franja Senčič
12.1. 2024 Obisk kulturnih ustanov Franja Senčič
7. 2. 2024 Vse najboljše kultura Franja Senčič,
Janja Kraner
NARAVOSLOVNI DNEVI 23. 11. 2023 Zdravstvena vzgoja Alenka Borošak
Marina Čupić
24. 4. 2023 Dan Zemlje Marina Čupić
31. 5. 2024 Strokovna ekskurzija  Sonja Ploj
TEHNIŠKI DNEVI

13. 9. 2023 Mladi podjetnik (SPIRIT Slo.) Franja Senčič,
Janja Kraner
5. 10. 2023 Zaslonska zasvojenost Alenka Borošak
Marina Čupić
13. 2. 2024 Pust Sonja Ploj
20. 6. 2024 Mladi podjetnik Sonja Ploj

 

5. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 22. 9. 2023 Dan slovenskega športa  Martina Holc
2. 10. 2023 Pohod Martina Holc
22. 11. 2023 Mini olimpijada (OŠ Pesnica) Andreja Kmetec
12. 2. 2024 Zimski športni dan Martina Holc
21. 6. 2024 Ples Martina Holc
KULTURNI DNEVI 12. 12. 2023 240 let šole Franja Senčič
12.1. 2024 Obisk kulturnih ustanov Franja Senčič
7. 2. 2024 Vse najboljše kultura Franja Senčič,
Janja Kraner
NARAVOSLOVNI DNEVI 23. 11. 2023 Zdravstvena vzgoja Alenka Borošak
Marina Čupić
24. 4. 2023 Dan Zemlje Marina Čupić
31. 5. 2024 Strokovna ekskurzija  Irma Peran
TEHNIŠKI DNEVI

13. 9. 2023 Mladi podjetnik (SPIRIT Slo.) Franja Senčič,
Janja Kraner
5. 10. 2023 Zaslonska zasvojenost Alenka Borošak,
Marina Čupić
13. 2. 2024 Pust Irma Peran
20. 6. 2024 Mladi podjetnik Irma Peran

 

6. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 22. 9. 2023 Dan slovenskega športa  Martina Holc
2. 10. 2023 Pohod
30. 1. 2023 Zimski športni dan
4. 4. 2024 ŠVK
21. 6. 2024 Ples
KULTURNI DNEVI 12. 12. 2023 240 let šole Franja Senčič
12.1. 2024 Obisk kulturnih ustanov Franja Senčič
7. 2. 2024 Vse najboljše kultura Franja Senčič,
Janja Kraner
NARAVOSLOVNI DNEVI 23. 11. 2023 Zdravstvena vzgoja Alenka Borošak
Marina Čupić
24. 4. 2023 Dan Zemlje Marina Čupić
31. 5. 2024 Strokovna ekskurzija  Franja Senčič
TEHNIŠKI DNEVI

13. 9. 2023 Mladi podjetnik (SPIRIT Slo.) Franja Senčič,
Janja Kraner
5. 10. 2023 Zaslonska zasvojenost Alenka Borošak,
Marina Čupić
13. 2. 2024 Pust Andrej Velikonja
20. 6. 2024 Mladi podjetnik Andrej Velikonja

 

7. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 22. 9. 2023 Dan slovenskega športa  Martina Holc
2. 10. 2023 Pohod
30. 1. 2023 Zimski športni dan
4. 4. 2024 ŠVK
21. 6. 2024 Ples
KULTURNI DNEVI 12. 12. 2023 240 let šole Franja Senčič
12.1. 2024 Obisk kulturnih ustanov Franja Senčič
7. 2. 2024 Vse najboljše kultura Franja Senčič,
Janja Kraner
NARAVOSLOVNI DNEVI 23. 11. 2023 Zdravstvena vzgoja Alenka Borošak,
Marina Čupić
24. 4. 2023 Dan Zemlje Marina Čupić
31. 5. 2024 Strokovna ekskurzija  Barbara Fekonja
TEHNIŠKI DNEVI

13. 9. 2023 Mladi podjetnik (SPIRIT Slo.) Franja Senčič,
Janja Kraner
5. 10. 2023 Zaslonska zasvojenost Alenka Borošak,
Marina Čupić
13. 2. 2024 Pust Andrej Velikonja
20. 6. 2024 Mladi podjetnik Andrej Velikonja

 

8. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 22. 9. 2023 Dan slovenskega športa  Martina Holc
2. 10. 2023 Pohod
30. 1. 2023 Zimski športni dan
4. 4. 2024 ŠVK
21. 6. 2024 Ples
KULTURNI DNEVI 12. 12. 2023 240 let šole Franja Senčič
12. 1. 2024 Obisk kulturnih ustanov Franja Senčič
7. 2. 2024 Vse najboljše kultura Franja Senčič,
Janja Kraner
NARAVOSLOVNI DNEVI 23. 11. 2023 Zdravstvena vzgoja Alenka Borošak,
Marina Čupić
24. 4. 2023 Dan Zemlje Marina Čupić
31. 5. 2024 Strokovna ekskurzija  Barbara Fekonja
TEHNIŠKI DNEVI

13. 9. 2023 Mladi podjetnik (SPIRIT Slo.) Franja Senčič,
Janja Kraner
5. 10. 2023 Zaslonska zasvojenost Alenka Borošak,
Marina Čupić
13. 2. 2024 Pust Andrej Velikonja
20. 6. 2024 Mladi podjetnik Andrej Velikonja

 

9. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 22. 9. 2023 Dan slovenskega športa  Martina Holc
2. 10. 2023 Pohod
30. 1. 2023 Zimski športni dan
4. 4. 2024 ŠVK
13. 6. 2024 Športne igre
KULTURNI DNEVI 12. 12. 2023 240 let šole Franja Senčič
12. 1. 2024 Obisk kulturnih ustanov Franja Senčič
7. 2. 2024 Vse najboljše kultura Franja Senčič,
Janja Kraner
NARAVOSLOVNI DNEVI 23. 11. 2023 Zdravstvena vzgoja Alenka Borošak,
Marina Čupić
24. 4. 2023 Dan Zemlje Marina Čupić
31. 5. 2024 Strokovna ekskurzija  Marina Čupić
TEHNIŠKI DNEVI

13. 9. 2023 Mladi podjetnik (SPIRIT Slo.) Franja Senčič,
Janja Kraner
5. 10. 2023 Zaslonska zasvojenost Alenka Borošak,
Marina Čupić
13. 2. 2024 Pust Andrej Velikonja
14. 6. 2023 Valeta Marina Čupić

 

STROKOVNE EKSKURZIJE
RAZRED ČAS KRAJ VODJA
1. 31. 5. 2024 Rogatec Urška Dajčman
2. 31. 5. 2024 Rogatec Štefka Kocjan
3. 31. 5. 2024 Rogatec Andreja Kmetec
4. 31. 5. 2024 Vače Sonja Ploj
5. 31. 5. 2024 Vače Irma Peran
6. 31. 5. 2024 Vače Franja Senčič
7. 31. 5. 2024 Postojnska jama Barbara Fekonja
8. 31. 5. 2024 Postojnska jama Nina Novak
9. 31. 5. 2024 Vrba, Bled Marina Čupić
6.–8. marec/april Nemčija in Avstrija Andrej Fekonja

 

Prilagodi izgled strani