Tekmovanja in natečaji

Učenci se prostovoljno prijavijo na tekmovanja s področij, ki jih posebej zanimajo in kjer želijo preizkusiti svoje znanje.

TEKMOVANJE ŠOLSKO OBMOČNO/REGIJSKO DRŽAVNO MENTOR/MENTORICA
Tekmovanje v znanju slovenščine – Mehurčki
(1. – 3. razred)
29. 3. 2022 Urška Dajčman, Andreja Kmetec,
Štefka Kocjan Miuc
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje
(4. – 9. razred)
9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2022 Sonja Ploj,
Irma Peran,
Franja Senčič
Tekmovanje v znanju  angleščine za učence 8. in  za učence 9. razreda 11. 11. 2021 16. 3. 2022 Nada Šiling
Tekmovanje za angleško bralno značko Epi reading badge
1. – 9. razred)
7. 3. – 11. 3. 2022

Nada Šiling,

Štefka Kocjan Miuc

Tekmovanje v znanju nemščine (9. razred) 18. 11. 2022 23. 3. 2022 Andrej Fekonja
Tekmovanje za nemško bralno značko Epi  Lesepreis 7. 3. – 11. 3. 2022 Andrej Fekonja
Tekmovanje v znanju matematike  za Vegovo priznanje
(6. – 9. razred)
17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2022 Barbara Fekonja
Tekmovanje v znanju matematike  za Vegovo priznanje
(1. – 5. razred)
17. 3. 2022 razredničarke
(1.- 5. razreda)
Računanje je igra
(2. in 4. razred)
maj 2022 Andreja Kmetec,
Sonja Ploj
Logična pošast – tekmovanje iz matematične logike
(2. – 5. razred)
6. 5. 2022 21. 5. 2022 Sonja Ploj
Računam z Lili in Binetom
(3. razred)
12. 5. 2022 Štefka Kocjan Miuc
Kresnička – tekmovanje v znanju naravoslovja
(1. – 7. razred)
14. 4. 2022 Urška Dajčman,
Andreja Kmetec
Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje
(8. in 9. razred)
2. 2. 2022 14. 4. 2022 21. 5. 2022 Biserka Gavez
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 15. 10. 2021 20. 11. 2021 Marina Čupić
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 20. 10. 2021 3. 12. 2021 Marina Čupić
Tekmovanje iz znanja geografije
(6. – 9. razred)
16. 11.  2021 2. 4. 2022 Biserka Gavez
Tekmovanje iz znanja  zgodovine
(8. in 9. razred)
7. 12. 2021 10. 3. 2022 Mojca Križanec
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje
(8. in 9. razred)
17. 1. 2022 26. 3 2022 7. 5. 2022 Marina Čupić
Vesela šola
(4. – 9. razred)
9. 3. 2022 13. 4. 2022 Barbara Fekonja
Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkovo priznanje
(7.  – 9. razred)
8. 12. 2021 15. 1. 2022 Biserka Gavez
Tekmovanje v  konstruktorstvu in tehnologijah obdelav 1. 4. 2022 14. 5. 2022 Andrej Velikonja
Računalniško tekmovanje Bober

8.11. – 12. 11. 2021 in

11. 11. – 19. 11. 2021

22. 1. 2022 Barbara Kocbek,
Urška Dajčman
Pišek – tekmovanje v programiranju z delčki
(2. in 3. triada)
31. 1. – 11. 2. 2022 Barbara Kocbek,
Urška Dajčman
Konstruiranje z lego gradniki   1. 4. 2022 14. 5. 2022 Barbara Kocbek,
Urška Dajčman
Tekmovanje iz računalniškega programiranja SCRATCH 13. 1. 2022 12. 3. 2022 Barbara Kocbek,
Urška Dajčman
Računalniški pokal LOGO za otroke v vrtcih in prvem triletju OŠ 11. 3. 2022 16. 4 2022 Barbara Kocbek,
Urška Dajčman

 

DRUGA TEKMOVANJA, KVIZI, SREČANJA, DEJAVNOSTI …
DEJAVNOST ČAS MENTORICA
Male sive celice september 2021 Alenka Borošak
Varnostna olimpijada (4. razred) maj 2022 Sonja Ploj
kulturni dogodki v organizaciji JSKD OE Pesnica oktober 2021 – junij 2022 (po terminskem koledarju Zveze kulturnih društev občin Kungota Pesnica, Šentilj) mentorji posameznih dejavnosti v šoli in vrtcu, ki se prijavijo na dogodek

 

ŠPORT – tekmovanja na področnem nivoju v šol. l. 2021/22
ŠPORTNA PANOGA NAZIV TEKMOVANJA MENTOR
atletika-stadionska posamično Bojan Kocbek
atletika – kros jesenski kros Bojan Kocbek
spomladanski kros
plavanje posamično Bojan Kocbek
smučanje posamično Bojan Kocbek
namizni tenis posamično in ekipno Bojan Kocbek

 

NATEČAJI (skozi vse leto za učence 1.-9. razreda)

  • likovni natečaji (učitelj Brane Lazič)
  • literarni natečaji (učiteljice: Jasna Kunstek, Franja Senčič in Nada Šiling)

 

Prilagodi izgled strani