Svetovalna služba

Vodja svetovalne službe: Alenka Borošak, univ. dipl. ped.

Pedagogi:

  • Barbara Kocbek
  • Barbara Fekonja

T: 02 729 58 06

Svetovalna služba opravlja dela v skladu s smernicami za osnovno šolo in s šolsko zakonodajo.

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu pomaga šolska svetovalna služba, ki se z našimi šolarji in starši srečuje že ob vpisu v šolo, zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti ter spremlja napredek pri šolskem delu.

Vodi tudi dejavnosti poklicne orientacije, informiranja in svetovanja za učence 8. in 9. razreda ter pomaga pri vpisu v srednje šole in urejanju štipendij.

Šolska svetovalna služba pomaga pri reševanju socialnih in ekonomskih stisk učencev (pomoči pri plačilu delovnih zvezkov, pomoči pri plačilu stroškov šole v naravi, urejanju različnih počitniških letovanj otrok).

Vsem otrokom, ki imajo učne ali kakršne koli druge težave, pomaga in jim organizira pomoč, izvaja individualno in skupinsko učno pomoč. Nudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami in učencem, ki imajo učne težave.

Vodi postopke pri evidentiranju in testiranju učencev, ki kažejo nadarjenost. Z nadarjenimi učenci dela na različnih področjih ter se vključuje v delavnice, ki jih organizira na območju več šol.

Svetovalna služba deluje timsko in na več različnih področjih:

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima, red,
  • telesni osebni in socialni razvoj,
  • šolanje,
  • karierna orientacija,
  • socialno-ekonomske stiske.

Za posamezna področja dela svetovalne službe skrbijo pedagoginje: Alenka Borošak, Barbara Fekonja in Barbara Kocbek.

V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan po vnaprejšnjem dogovoru.

 

Prilagodi izgled strani