Dnevi dejavnosti in ekskurzije

1. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj  Vodja
ŠPORTNI DNEVI 23. 9. 2022 Pohod Bojan Kocbek
4. 10. 2022 Atletika Bojan Kocbek
2. 2. 2022 Zimski – Igre na snegu Bojan Kocbek
8. 4. 2022 Športnovzgojni karton Bojan Kocbek
20. 6. 2022 Športne igre Bojan Kocbek
KULTURNI DNEVI 24. 9. 2021 Evropski dan jezikov Urška Dajčman
20. 12. 2021 Kulturno ustvarjalne delavnice
4. 2. 2022 Slovenska kultura
21. 6. 2022 Improvizacija
NARAVOSLOVNI DNEVI 22. 3. 2022 Dan vode Urška Dajčman
22. 6. 2022 Strokovna ekskurzija
23. 6. 2022 Konstrukcije in vozila
TEHNIŠKI DNEVI 7. 10. 2021 Spletne brihte in pasti
interneta
Urška Dajčman
18. 11. 2021 Poklicna orientacija
24. 11. 2021 Delavnice za bazar

 

2. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 23. 9. 2021 Pohod Bojan Kocbek
5. 10. 2021 Atletika Andreja Kmetec
2. 2. 2022 Zimski- Igre na snegu Andreja Kmetec
8. 4. 2022 Športnovzgojni karton Bojan Kocbek
20. 6. 2022 Športne igre Andreja Kmetec
KULTURNI DNEVI 24. 9. 2021 Evropski dan jezikov Andreja Kmetec
20. 12. 2021 Kulturno ustvarjalne
delavnice
4. 2. 2022 Slovenska kultura
21. 6. 2022 Improvizacija
NARAVOSLOVNI DNEVI 22. 3. 2022 Dan vode Andreja Kmetec
22. 6. 2022 Strokovna ekskurzija
23. 6. 2022 Konstrukcije in vozila
TEHNIŠKI DNEVI 7. 10. 2021 Spletne brihte in pasti
interneta
Andreja Kmetec
18. 11. 2021 Poklicna orientacija
24. 11. 2021 Delavnice za bazar

 

3. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja

 

ŠPORTNI DNEVI

23. 9. 2021 Pohod Bojan Kocbek
5. 10. 2021 Atletika Štefka Kocjan Miuc
2. 2. 2022 Zimski- Igre na snegu Štefka Kocjan Miuc
8. 4. 2022 Športnovzgojni karton Bojan Kocbek
20. 6. 2022 Športne igre Štefka Kocjan Miuc
KULTURNI DNEVI 24. 9. 2021 Evropski dan jezikov Štefka Kocjan Miuc
20. 12. 2021 Kulturno ustvarjalne
delavnice
Štefka Kocjan Miuc
4. 2. 2022 Slovenska kultura Jasna Kunstek
21. 6. 2022 Improvizacija Štefka Kocjan Miuc
NARAVOSLOVNI DNEVI 22. 3. 2022 Dan vode Štefka Kocjan Miuc
22. 6. 2022 Strokovna ekskurzija
23. 6. 2022 Konstrukcije in vozila
TEHNIŠKI DNEVI 7. 10. 2021 Spletne brihte in pasti
interneta
Štefka Kocjan Miuc
18. 11. 2021 Poklicna orientacija
24. 11. 2021 Delavnice za bazar

 

4. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj      Vodja
ŠPORTNI DNEVI 23. 9. 2021 Pohod

 

Bojan Kocbek

 

5. 10. 2021 Atletika
2. 2. 2022 Zimski – Igre na snegu
8. 4. 2022 Športnovzgojni karton
20. 6. 2022 Športne igre
KULTURNI DNEVI 20.12. 2021 Ogled predstave v LGM Franja Senčič
4. 2. 2022 Slovenska literatura
21. 6. 2022 Improvizacija
NARAVOSLOVNI DNEVI 24. 9. 2021 Evropska noč raziskovalcev Sonja Ploj
22. 3. 2022 Svetovni dan vode Marina Čupić
22. 6. 2022 Strokovna ekskurzija Sonja Ploj
TEHNIŠKI DNEVI
7. 10. 2021 Spletne brihte in pasti interneta Alenka Borošak
18. 11. 2021 Poklicna orientacija Alenka Borošak
24. 11. 2021 Delavnice za bazar Brane Lazič
23. 6. 2022 Konstrukcije Sonja Ploj

 

5. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 23. 9. 2021 Pohod Bojan Kocbek
5. 10. 2021 Atletika Bojan Kocbek
12. 1. 2022 Zimski- Igre na snegu Irma Peran
8. 4. 2022 Športnovzgojni karton Bojan Kocbek
20. 6. 2022 Športne igre Bojan Kocbek
KULTURNI DNEVI 20.12. 2021 Ogled predstave v LGM Franja Senčič
4. 2. 2022 Slovenska literatura
21. 6. 2022 Improvizacija
NARAVOSLOVNI DNEVI 24. 9. 2021 Evropska noč raziskovalcev Alenka Borošak
Marina Čupić
22. 3. 2022 Svetovni dan vode Marina Čupić
22. 6. 2022 Strokovna ekskurzija Irma Peran
TEHNIŠKI DNEVI

7. 10. 2021 Spletne brihte in pasti interneta Alenka Borošak
Marina Čupić
18. 11. 2021 Poklicna orientacija Alenka Borošak,
Andrej Velikonja
24. 11. 2021 Delavnice za bazar Andrej Velikonja
23. 6. 2022 Konstrukcije Andrej Velikonja

 

6. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 23. 9. 2021 Test plavanja Bojan Kocbek
5. 10. 2021 Atletika
2. 2. 2022 Zimski športni dan
8. 4. 2022 Športnovzgojni karton
20. 6. 2022 Športne igre
KULTURNI DNEVI 23. 12. 2021 Ogled gledališke predstave Elvis Škorc, Genijalni štir in obisk muzeja NOB – muzej za mir Franja Senčič,
Janja Kraner
4. 2. 2022 Slovenska literatura Franja Senčič
21. 6. 2022 Impro – delavnice Franja Senčič
NARAVOSLOVNI DNEVI 24. 9. 2021 Evropska noč raziskovalcev Alenka Borošak,
Marina Čupić
22. 3. 2022 Svetovni dan vode Marina Čupić
22. 6. 2022 Strokovna ekskurzija Nada Šiling
TEHNIŠKI DNEVI

7. 10. 2021 Spletne brihte, pasti interneta Alenka Borošak
18. 11. 2021 Poklicna orientacija Alenka Borošak,
Andrej Velikonja
24. 11. 2021 Ustvarjalne delavnice izdelkov za bazar Andrej Velikonja
23. 6. 2022 Konstrukcije Andrej Velikonja

 

7. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 23. 9. 2021 Športni dan – pohod po
Jakobskem Dolu
Bojan Kocbek
5. 10. 2021 Atletika
25. 1. 2022 Zimski športni dan
8. 4. 2022 Športnovzgojni karton
20. 6. 2022 Športne igre
KULTURNI DNEVI 23. 12. 2021 Ogled gledališke predstave Elvis Škorc, Genijalni štir in obisk muzeja NOB – muzej za mir Franja Senčič
Janja Kraner
april 2022 Rastem s knjigo Jasna Kunstek
21. 6. 2022 Impro – delavnice Franja Senčič,
Janja Kraner
NARAVOSLOVNI DNEVI 24. 9. 2021 Evropska noč raziskovalcev Alenka Borošak,
Marina Čupić
22. 3. 2022 Svetovni dan vode Marina Čupić
22. 6. 2022 Strokovna ekskurzija Marina Čupić
TEHNIŠKI DNEVI

7. 10. 2021 Spletne brihte, pasti interneta Alenka Borošak
18. 11. 2021 Poklicna orientacija Alenka Borošak
Andrej Velikonja
24. 11. 2021 Ustvarjalne delavnice izdelkov za bazar Andrej Velikonja
23. 6. 2022 Konstrukcije Andrej Velikonja

 

8. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj  Vodja
ŠPORTNI DNEVI 23. 9. 2021 Športni dan – pohod po
Jakobskem Dolu
Bojan Kocbek
5. 10. 2021 Atletika
2. 2. 2022 Zimski športni dan
8. 4. 2022 Športnovzgojni karton
20. 6. 2022 Športne igre
KULTURNI DNEVI 23. 12. 2021 Ogled gledališke predstave Elvis Škorc, Genijalni štir in obisk muzeja NOB – muzej za mir Franja Senčič,
Janja Kraner
4. 2. 2022 Slovenska literatura Franja Senčič
21. 6. 2022 Impro – delavnice Franja Senčič
NARAVOSLOVNI DNEVI 24. 9. 2021 Evropska noč raziskovalcev Alenka Borošak,
Marina Čupić
22. 3. 2022 Svetovni dan vode Marina Čupić
22. 6. 2022 Strokovna ekskurzija Franja Senčič
TEHNIŠKI DNEVI

7. 10. 2021 Spletne brihte, pasti interneta Alenka Borošak
18. 11. 2021 Poklicna orientacija Alenka Borošak,
Andrej Velikonja
24. 11. 2021 Ustvarjalne delavnice izdelkov za bazar Andrej Velikonja
23. 6. 2022 Konstrukcije Andrej Velikonja

 

9. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj Vodja
ŠPORTNI DNEVI 23. 9. 2021 Športni dan – pohod po
Jakobskem Dolu
Bojan Kocbek
5. 10. 2021 Atletika
2. 2. 2022 Zimski športni dan
8. 4. 2022 Športnovzgojni karton
10. 6. 2022 Športne igre
KULTURNI DNEVI 23. 12. 2021 Ogled gledališke predstave Elvis Škorc, Genijalni štir in obisk muzeja NOB – muzej za mir Franja Senčič,
Janja Kraner
4. 2. 2022 Slovenska literatura Franja Senčič
15. 6. 2022 Impro – delavnice Franja Senčič
NARAVOSLOVNI DNEVI 24. 9. 2021 Evropska noč raziskovalcev Alenka Borošak,
Marina Čupić
22. 3. 2022 Svetovni dan vode Marina Čupić
3. 6. 2022 Strokovna ekskurzija Barbara Fekonja
TEHNIŠKI DNEVI

7. 10. 2021 Spletne brihte, pasti interneta Alenka Borošak
18. 11. 2021 Poklicna orientacija Alenka Borošak,
Andrej Velikonja
24. 11. 2021 Ustvarjalne delavnice izdelkov za bazar Andrej Velikonja
14. 6. 2022 Konstrukcije Andrej Velikonja

 

STROKOVNE EKSKURZIJE
RAZRED ČAS KRAJ VODJA
1. 22. 6. 2022 Radenci (živalski vrt), Križevci (pustolovski park) Urška Dajčman
2. 22. 6. 2022 Radenci (živalski vrt), Križevci (pustolovski park) Andreja Kmetec
3. 22. 6. 2022 Radenci (živalski vrt), Križevci (pustolovski park) Štefka Kocjan Miuc
4. 22. 6. 2022 Dolenjska Sonja Ploj
5. 22. 6. 2022 Dolenjska Irma Peran
6. 22. 6. 2022 Dolenjska Nada Šiling
7. 22. 6. 2022 Postojnska jama Marina Čupić
8. 22. 6. 2022 Postojnska jama Franja Senčič
9. 3. 6. 2022 Vrba, Bled Barbara Fekonja

 

Prilagodi izgled strani