Interesne dejavnosti

Na šoli poskušamo ponuditi in organizirati različne interesne dejavnosti glede na zanimanje in posebne interese otrok. Učenci prostovoljno izberejo in se vključijo v interesne dejavnosti. V tem šolskem letu bomo ponudili spodnje interesne dejavnosti.

Zap. št. INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR/MENTORICA

(strokovni delavec/strokovna delavka  šole)

Obseg ur
1 Ustvarjalne  delavnice Andreja Kmetec 20
2 Pravljični krožek Andreja Kmetec 20
3 Folklora Štefka Kocjan 30
4 Mali plesni krožek Štefka Kocjan 10
5 Cici vesela šola Štefka Kocjan 10
6 STEM Urška Dajčman 35
7 Logika Sonja Ploj 20
8 Kolesarski krožek Irma Peran 15
9 Ples Irma Peran 15
10 Čebelarski krožek Marina Čupić 10
11 Naravoslovni krožek Marina Čupić 10
12 Vesela šola Barbara Fekonja 15
13 Zgodovinski krožek Marko Gorjup 10
14 Geografski krožek Peter Gradišnik 10
15 Male sive celice Alenka Borošak 10
16 Hitri lončki Alenka Borošak 15
17 Nogomet Andrej Fekonja 30
18 Modelarstvo Andrej Velikonja 20
19 Likovni krožek Brane Lazič 35
20 Šolsko novinarstvo Nina Novak 20
21 Rokodelski krožek Nina Novak 15
22 Računalniški krožek Barbara Kocbek 20
23 Fotografski krožek Barbara Kocbek 10
24 Programiranje Barbara Kocbek 15
25 Otroški pevski zbor Janja Kraner 70
26 Mladinski pevski zbor Janja Kraner 140
27 Šolski parlament Marko Gorjup 15
28 Dramski krožek Franja Senčič 70

 

Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti v šolskem letu 2023/2024

Zap. št. INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC
1 Plesne vaje za valeto Plesna šola Samba
2 Nogomet NK Jakob
3 Mažoretke in twirling Kulturno umetniško društvo Pernica
4 Karate Karate klub Pernica
5 Judo Judo klub Branik

 

Prilagodi izgled strani