Interesne dejavnosti

Na šoli poskušamo ponuditi in organizirati različne interesne dejavnosti glede na zanimanje in posebne interese otrok. Učenci prostovoljno izberejo in se vključijo v interesne dejavnosti. V tem šolskem letu bomo ponudili spodnje interesne dejavnosti.

Zap. št. INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR/MENTORICA

(strokovni delavec/strokovna delavka  šole)

Obseg ur  Razred
1 Ročnodelski krožek Andreja Kmetec 15 1. – 3.
2 Pravljični krožek Andreja Kmetec 35 1.
3 Folklora Štefka Kocjan Miuc 20 1.-8.
4 Cici vesela šola Štefka Kocjan Miuc 15 1.-3.
5 Športni krožek 1 Sonja Ploj 25 1.-4.
6 Naravoslovni poskusi Urška Dajčman 15 1.-5.
7 Otroški pevski zbor Marjan Kresnik 70 1.-4.
8 Planinski krožek Bojan Kocbek 20 1.-9.
9 Rdeči križ Alenka Borošak 15 1.-9.
10 Programiranje, robotika Urška Dajčman 20 1.-9.
11 Likovni krožek Brane Lazič 20 1.-9.
12 Ples Irma Peran 15 2.-9.
13 Vesela šola Martina Šalamun 15 4.-9.
14 Fotografsko-snemalni Urška Dajčman 15 4.-9.
15 Računalniški krožek Dejan Žmavc 20 3.
16 Zeliščarski krožek Irma Peran 15 4.-6.
17 Kolesarski krožek Irma Peran 17 5.
18 Krožek za razmišljanje Irma Peran 20 5.-6.
19 Male sive celice Alenka Borošak 15 5.-9.
20 Naravoslovni krožek Marina Čupić 20 6.-7.
21 Mladinski pevski zbor Marjan Kresnik 105 5.-9.
22 Glasbeni ansambel Marjan Kresnik 20 4.-9.
23 Matematični krožek Barbara Fekonja 20 6.-9.
24 Turistični krožek Mojca Križanec 20 7.-9.
25 Dramski krožek Jasna Kunstek 15 6.-9.
26 Športni krožek 2 Bojan Kocbek 20 6.-9.
27 Zgodovinski krožek Mojca Križanec 10 7.-9.
28 Geografski krožek Mojca Križanec 10 6.-9.
29 Novinarski krožek Nada Šiling 20 8.-9.

 

Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti v šolskem letu 2020/2021

Zap. št. INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC
1 ples Plesna šola Samba
2 nogomet NK Jakob
3 judo Judo klub Branik Maribor
4 mažoretke in twirling Kulturno umetniško društvo Pernica  (Mažoretna in twirling skupina Občine Pesnica)

 

Prilagodi izgled strani