Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo učencev prvega razreda je organizirano vsak delovni dan v tednu od 6.30 do 8.30 in poteka v učilnici 2. razreda.

Učencem zagotavljamo varno in spodbudno okolje, v katerem lahko pričakajo začetek pouka. Izbiramo dejavnosti, ki učence veselijo in se ob njih sprostijo ter aktivirajo za pouk (pogovor, poslušanje glasbe in pravljic, pripovedovanje zgodb ob slikanicah, barvanje, družabne igre …).

Jutranje varstvo za učence 1. razreda (razpored dežurstev strokovnih delavcev)
Čas ponedeljek torek sreda četrtek petek
6.30 -7.30 Andrej Fekonja Sonja Ploj Tina Klun Irma Peran Andrej Fekonja
7.30 – 8.30 Urška Dajčman Sonja Ploj Tina Klun Irma Peran Urška Dajčman

VARSTVO VOZAČEV IN DRUGA DEŽURSTVA

Za ostale učence, ki potrebujejo varstvo pred poukom, je organizirano varstvo od 7.10 do 8.25 v večnamenskem prostoru šole. (jedilnica).

Šola organizira tudi varstvo vozačev po pouku in drugih dejavnostih. Dežurni strokovni delavci skrbijo za red in varnost. Učenci so dolžni upoštevati dogovore, Pravila šolskega reda in Hišni red. Dežurstva izvajajo strokovni delavci po razporedu, ki je določen z urnikom dežurstev. Dežurstvo pri malici opravi učitelj, ki ima pred malico pouk v razredu.

PODALJŠANO BIVANJE

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda v času, od 12.05 (oz. po pouku) do 16.15. Učenci se v podaljšano bivanje vključijo prostovoljno s prijavo staršev. Podaljšano bivanje je  strokovno vodeno in učencem omogoča kakovostno preživljanje prostega časa.

Dejavnosti:

  • Prehrana

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo organizirano kosilo in popoldansko malico.

  • Sprostitvena dejavnost

Aktivnosti se glede na možnosti odvijajo v učilnici, v telovadnici, če je le mogoče pa zunaj na svežem zraku (na igrišču, v šolskem parku in v okolici šole).

  • Samostojno učenje

Dejavnost je namenjena navajanju na redno,  kakovostno in samostojno opravljanje domačih nalog in drugih učnih obveznosti.

  • Ustvarjalno preživljanje časa

Dejavnost učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovi izbiri in je namenjena razvedrilu, sprostitvi in počitku. V okviru te dejavnosti učenci ne opravljajo učnih obveznosti, temveč razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih.

Šola ima 1,40 oddelka podaljšanega bivanja, kjer so učenci razdeljeni v dve skupini. Prva skupina začne z delom ob 12.05, druga ob 12.55, nato  družita glede na število otrok v skupinah. Podaljšano bivanje se zaključi ob 16.15 uri.

Učitelji v podaljšanem bivanju so: Marko Gorjup, Marina Čupić, Nina Novak, Andrej Fekonja, Andreja Kmetec, Janja Kraner, Peter Gradišnik, Maša Repič

Prilagodi izgled strani