Splošne informacije

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu. V knjižnici se izvajajo tudi knjižnično-informacijska znanja (KIZ), ki učencem omogočajo, da se sami znajdejo med knjižnim gradivom. Sem spadajo tudi ure pravljic. V okviru dejavnosti knjižnice je tudi bralna značka. V prostorih šole ob različnih priložnostih in spominskih dnevih knjižničarka pripravi razstave.

Učencem in strokovnim delavcem so na razpolago leposlovne in strokovne knjige ter revije in časopisi.

Učenec si lahko naenkrat izposodi največ tri knjige. Izposojevalni rok je 21 dni, ki se lahko podaljša še za 21 dni (ne velja za knjige domačega branja). Urnik izposoje je na vratih knjižnice in v vsaki učilnici. Naša knjižnica je od leta 2017 članica sistema Cobiss.

 

UČBENIŠKI SKLAD

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Izposoja učbenikov je brezplačna. Ministrstvo podatke o učbenikih zagotavlja s Katalogom veljavnih učbenikov, podatke o učbeniških skladih in podatke o gradivih, ki jih kupijo starši, pa z računalniškim programom v sistemu Cobiss.

Strokovni aktivi do konca aprila tekočega šolskega leta pregledajo gradiva in pripravijo predlog učbenikov za naslednje šolsko leto. Šola najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe po učbenikih in pravočasno nabavi nove učbenike.

Šolsko knjižnico in učbeniški sklad vodita knjižničarki Franja Senčič in Janja Kraner.

Prilagodi izgled strani