Strokovni delavci

STROKOVNI DELAVCI

Strokovni delavec Predmet, področje dela
Andreja Kmetec razredničarka 1. razreda
Štefka Kocjan Miuc razredničarka 2. razreda, angleščina 1.-3. razred
Sonja Ploj razredničarka 3. razreda
Urška Dajčman razredničarka 4. razreda
Irma Peran razredničarka 5. razreda, gospodinjstvo 5. in 6. razred
Marina Čupić razredničarka 6. razreda, biologija, kemija, naravoslovje, izbirni predmet poskusi v kemiji, OPB
Zdenka Ekselenski geografija 6. razred, OPB
Martina Gomzi razredničarka 7. razreda, slovenščina 6.-8. razred, DSP
Barbara Fekonja razredničarka 8. razreda,  matematika 6.-9. razred, DSP
Mojca Križanec razredničarka 9. razreda, geografija 7.-9. razred, zgodovina, druga učiteljica v 1. razredu
Jasna Kunstek slovenščina 9. razred, domovinska in državljanska kultura in etika 7. in 8. razred, OPB, knjižničarka
Alenka Borošak svetovalna delavka, DSP, ISP, delo z nadarjenimi učenci
Bojan Kocbek šport 6.-9. razred, izbirna predmeta: šport za sprostitev 7. razred,  športa za zdravje 8. razred, OPB
Nada Šiling angleščina 4.-9. razred
Biserka Gavez fizika 8. in 9. razred
Brane Lazič likovna umetnost 4., 6.-9. razred, izbirni predmet likovno snovanje 8. in 9. razred
Marjan Kresnik glasbena umetnost 5.-9. razred
Karmen Polič tehnika in tehnologija 6.- 8. razred
Dejan Žmavc NIP računalništvo 4.-6. razred, izbirni predmet: računalniška omrežja 9. razred, računalnikar
Nataša Brečko NIP in izbirni predmet: nemščina 4.-9. razred, OPB
Barbara Kocbek DSP, OPB, JV
Marija Fras Fijačko (zunanja sodelavka) logopedinja

OPB – oddelek podaljšanega bivanja
NIP – neobvezni izbirni predmet
DSP – dodatna strokovna pomoč
ISP – individualna in skupinska pomoč

Prilagodi izgled strani