Vračanje v šolske klopi

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

 

Kot ste seznanjeni, se bo pouk za vse učence od 1. – 9. razreda po končanih počitnicah, od ponedeljka, 22. 2. 2021 dalje za vse učence od 1. – 9. razreda izvajal v prostorih šole. Vsi se tega zelo veselimo.

 

Pouk bo v glavnem potekal tako, kot je v začetku šolskega leta. Zaradi možnosti širjenja okužbe s COVID-19 bomo tako vsi, učenci in zaposleni, upoštevali navodila, ukrepe, določila, smernica in priporočila s strani MIZŠ in NIJZ.

 

 

 

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S COVID-19

1. V šolo vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.
2. Vzdržujemo medosebno razdaljo vsaj 1,5 m ob vsaki priložnosti, ko je to mogoče.
3. V situacijah, kjer ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 m, uporabite obrazne maske.

 1. Po trenutnih priporočilih NIJZ je za vse učence od 6. leta starosti dalje nošenje obraznih mask v prostorih izven matične učilnice obvezno(prihod v šolo, odhodi v jedilnico, telovadnico, knjižnico, WC …). Obrazne maske nosijo učenci v mešanih skupinah (OPB 2. razred, 3. razred in 4. razred ter 5. razred).

Obrazne maske morajo nositi tudi starši in drugi morebitni obiskovalci šole.

 1. Redno si je potrebno umivati rokez vodo in milom ter dosledno upoštevati pravila higiene kašlja.

 

 

PRIHOD V ŠOLO                  
1. Učenci v šolo pridete 5 – 10  minut pred pričetkom pouka. Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite starši. Zaželen je tudi prihod v šolo s kolesom ali peš.
2. Učenci boste v šolo vstopali posamezno, saj boste morali upoštevati medsebojno varnostno razdaljo (talne označbe). V šolo vstopate pri glavnem vhodu.
3. Takoj ob vstopu v šolo si razkužite roke.
4. Učenci se po prihodu v šolo preobujete. Garderobne omarice lahko uporabljate v skladu s priporočili NIJZ (uporaba obrazne maske, v garderobi se zadržujete čim manj časa, vzdržujete primerno medsebojno razdaljo).
5. Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno. Učenci odidete takoj, ko se preobujete, v svoje matične učilnice, ki bodo že odklenjene.

 

Starše prosimo, da ne vstopate v šolsko stavbo.

IZVEDBA POUKA
1. Učenci boste ves čas pouka v isti učilnici.

 1. Med vsakim odmorom se učilnico prezrači.
  3. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti, kjer ste združeni učenci iz različnih razredov (to so: likovno snovanje, neobvezni izbirni predmet nemščina, računalništvo) bodo do nadaljnjega potekali na daljavo).
  4. Dnevi dejavnosti se bodo izvajali v okviru matičnega oddelka.
  5. Pouk športa bo potekal v telovadnici.

 

MALICA IN GLAVNI ODMOR
1. Vsi učenci boste malicali v učilnicah.

 1. Pred in po malici si morate učenci v učilnici temeljito umiti roke z milom. Pri tem pazite, da se ne dotikate ostalih površin.
  3. Pred in po jedi se razkužijo mize.

 

PO POUKU
1. Po koncu pouka boste učenci postopoma zapuščali učilnico, da bo zagotovljena medsebojna varnostna razdalja 1,5 do 2 m.
2. Vsi učenci, ki niste vozači in niste vključeni v podaljšano bivanje, morate zapustiti šolske površine takoj po končanem pouku oz. po kosilu (tisti ki kosite v šoli).
3. Učenci vozači počakate z dežurnim učiteljem na avtobus.

 

PODALJŠANO BIVANJE

 1. OPB 1. razreda poteka v »mehurčku«. 2, 3. in 5. razred bodo združeni. Ker bodo učenci združeni iz treh razredov, nosijo zaščitne maske.
  2. Če starši želijo, da otrok sam odide domov iz podaljšanega bivanja, to napišejo. Prav tako napišejo otroku uro, ob kateri ga bodo čakali pred šolo, saj v šolsko stavbo ne bodo smeli vstopiti.

 

VOZAČI
Vozni redi šolskih prevozov bodo enaki kot pred karanteno. Učenci morate uporabljati na avtobusu obrazno masko. Vsak učenec vozač mora sedeti na svojem sedežu in biti pripet z varnostnim pasom.

 

ODJAVA KOSIL IN MALIC
Odjave malic in kosil sporočate starši enako kot v začetku šolskega leta.

 

Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si lahko preberete v Pravila ravnanja v OŠ Jakobski Dol v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19.

Verjamem, da se bomo vsi potrudili in naredili, kar je v naši moči, da ostanemo zdravi in zaključimo šolsko leto brez prekinitev v šoli.

 

Drage učenke, dragi učenci, zelo se veselimo vaše vrnitve v šolo!

 

 

Zdenka Ekselenski, ravnateljica

 

Morda vam bo všeč tudi...

Prilagodi izgled strani