Obvestilo je namenjeno devetošolcem in njihovim staršem. Objavljen je Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik srednjih šol.

Obvestilo je namenjeno devetošolcem in njihovim staršem. Objavljen je Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik srednjih šol.

Povezava: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Pomembni roki:

 

Na podlagi pete točke 2. člena Pravilnika o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 12/2006, 12/08 in 30/18) minister, pristojen za izobraževanje, določa

 

ROKOVNIK ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK PROGRAMOV NIŽJEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Vnos podatkov o učencih 9. razreda osnovne šole in učencih z zaključeno osnovnošolsko obveznostjo, ki bodo nadaljevali izobraževanje v SŠ

 

Osnovne šole in Ljudske univerze

 

® 11. 1. 2021

 

 

JANUAR

  2. Posredovanje podatkov o svetovalnih delavcih srednjih šol, ki vodijo vpis (elektronski naslovi) Srednje šole

® 11. 1. 2021

 

  3.

Oblikovanje baze podatkov o učencih

zaključnih razredov OŠ in učencih z zaključeno osnovnošolsko obveznostjo

 

MIZŠ

 

® 29. 1. 2021

 
  4. Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

Srednje šole, Dijaški domovi

 

 

 

12. in 13. 2. 2021

FEBRUAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAREC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAREC

 

 

 

  5. Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje

 

Osnovne šole

® 11. 2. 2021

 

  6. Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

 

Učenci in dijaki, ki se preusmerjajo v drug program

(kandidati)

 

 

® 4. 3. 2021

  7. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija(š) Srednje šole, ki izvajajo programe, za katere je potrebno izpolnjevati posebne  vpisne pogoje

 

med 11.

in 20. 3. 2021

 

 
  8. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija(š) Srednje šole, ki izvajajo programe, za katere je potrebno izpolnjevati posebne  vpisne pogoje

 

® 26. 3. 2021

  9. Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2021/2022 Kandidati ® 2. 4. 2021

 

 

 

 

APRIL

 

 

 

10.

Vnos podatkov o stanju prijav na dan

2. 4. 2021

Srednje šole

® 8. 4. 2021

do 14. ure

 
11.

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

 

MIZŠ

8. 4. 2021

do 16. ure

12. Posredovanje sklepov svetov srednjih šol o morebitni  spremembi obsega vpisnih mest (samo predlogi za zmanjšanje) Srednje šole ® 9. 4. 2021  
13.

Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022 (spletna stran MIZŠ)

 

MIZŠ ® 16. 4. 2021  
14. Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022 Prijavljeni kandidati za vpis ® 22. 4. 2021

 

 

 

________

 

 

 

 

 

MAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Vnos podatkov o stanju prijav na dan 22. 4. 2021

 

Srednje šole

® 23. 4. 2021

do 16. ure

16. Posredovanje sklepov svetov srednjih šol o morebitnih omejitvah vpisa ali predlogov o spremembah obsega razpisanih mest (predlogi za povečanje) Srednje šole

® 7. 5. 2021

 

 

17.

Soglasja k sklepom SŠ o omejitvah vpisa in spremembah obsega razpisanih mest (povečanje)

 

Minister, pristojen za izobraževanje ® 20. 5. 2021  
18.

Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2021/2022, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

 

 

 

 

MIZŠ

 

 

® 21. 5. 2021

 
19. Prijavljanje za vpis (1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (samo na šole, kjer so še prosta mesta), in (2) učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini Kandidati ® 25. 5. 2021

 

 

 

 

 

MAJ

 
20.

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

 

Srednje šole

 

® 27. 5. 2021

 

 

 

 

 

 

________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIJ

 

 

 
21. Vnos podatkov o stanju prijav na dan 25. 5. 2021 Srednje šole

® 28. 5. 2021

 

 
22. Vnos podatkov o zaključnih ocenah 9. razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ

Osnovne šole, Ljudske univerze,

RIC

® 14. 6. 2021 do 14. ure
23. Oblikovanje baze podatkov o učencih zaključnih razredov OŠ in posredovanje na srednje šole MIZŠ

® 16. 6. 2021

do 6. ure

24. Vnos podatkov o predvidenem številu ponavljalcev in izračun števila mest za 1. in 2. krog izbirnega postopka (šole brez omejitve vpisa tudi izračunajo število mest za 2. krog) Srednje šole

® 16. 6. 2021

do 14. ure

25. Posredovanje gradiv in podatkov, potrebnih za izvedbo drugega kroga izbirnega postopka SŠ (brez spodnjih mej) MIZŠ

® 16. 6. 2021

do 16. ure

26. Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol) Kandidati, srednje šole

med 16. in 21. 6. 2021

do 14. ure

27. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2. krog Srednje šole ® 21. 6. 2021 do 15. ure
28. Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) MIZŠ

® 21. 6. 2021 do 16. ure

 

29. Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka

Kandidati, ki so bili neuspešni v 1. krogu izbirnega postopka, Srednje šole

z omejitvijo vpisa

® 24. 6. 2021

do 15. ure

30. Izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga izbirnega postopka srednjim šolam MIZŠ

29. 6. 2021

do 9. ure

31. Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka Srednje šole

® 29. 6  2021

do 15. ure

32. Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

Kandidati,

srednje šole

® 30. 6. 2021

do 14. ure

33. Vnos podatkov o številu prostih mest (v posebno rubriko Prosta mesta po 1. in 2. krogu – potrebno vnesti ročno!) Srednje šole

® 1. 7. 2021

do 12. ure

34. Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) MIZŠ

®1. 7. 2021

do 15. ure

35. Prijava in vpis dijakov, ponavljalcev Dijaki

® 31. 8.2021

 

 

AVGUST

 
36. Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta Kandidati

® 31. 8.2021

 

 

 

Dodatna pojasnila:

  • ®  pomeni najkasneje do datuma (vključno z datumom in uro).
  • K točki 2 –  srednje šole posredujejo spremembe elektronskih naslovov delavcev, ki bodo vodili postopek, za nove svetovalne delavce uredijo tudi certifikate
  • K točkam 26, 27, 29, 31, 32, 33 – srednje šole same določijo in objavijo datume izvedbe vpisnega in izbirnega postopka, ki pa mora biti končan najkasneje do datuma, navedenega v preglednici

 

 

prof. dr. Simona Kustec

ministrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafa k dokumentu številka 6036-237/2020/2, z dne 9. 10. 2020 – ROKOVNIK ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK PROGRAMOV NIŽJEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

Državni sekretar:

 

v.d. generalne direktorice:

 

Vodja NOE

(vodja pripravljavca dokumenta)

Pravnik: Pripravljalec gradiva:

Ime in priimek:

Damir Orehovec

 

Ime in priimek:

Mag. Nataša Kranjc

 

Ime in priimek:

Dr. Slavica Černoša

 

Ime in priimek:

Borut Bajželj

 

Ime in priimek:

Mateja Gornik Mrvar

Parafa:

 

Parafa:

 

Parafa: Parafa: Parafa:

Datum:

 

Datum:

 

Datum: Datum: Datum:

Pripombe:

 

Pripombe:

 

Pripombe: Pripombe: Pripombe:
         

 

 

 

 

Morda vam bo všeč tudi...

Prilagodi izgled strani