ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

V oktobru in novembru smo zbirali stari papir. Tekmovali smo med razredi, kdor zbere več dobi nagrado. Denar od zbranega papirja gre v Šolski sklad, kjer ga namenijo različnim nadstandardnim stroškom. V letošnji akciji se je najbolj izkazal 3. razred – ČESTITAMO!

Rezultati zbranega papirja:

RAZRED/VRTEC KOLIČINA ZBRANEGA PAPIRJA
VRTEC 93 kg
1. RAZRED 149 kg
2. RAZRED 322 kg
3. RAZRED 965 kg
4. RAZRED 259 kg
5. RAZRED 640 kg
6. RAZRED 113 kg
7. RAZRED 514 kg
8. RAZRED 109 kg
9. RAZRED 156 kg
SKUPAJ 3320 kg

Iz tabele lahko razberemo vrstni red sodelujočih razredov. Zmagal je 3. razred, na 2. mestu je 5. razred, sledi jim 7. razred. Vsem sodelujočim in njihovim staršem se zahvaljujemo za vestno prinašanje zbranega papirja. ISKRENA HVALA !

Morda vam bo všeč tudi...

Prilagodi izgled strani