Obvezni in neobvezni izbirni predmeti v šol. letu 2018/19

OBVESTILO STARŠEM!

V ŠOLSKEM LETU 2018/19 SE BODO IZVAJALI SLEDEČI OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
7. RAZRED
1. Šport za sprostitev
2. Turistična vzgoja
3. Računalništvo: Urejanje besedil

8. RAZRED
1. Šport za zdravje
2. Poskusi v kemiji
3. Obdelava gradiv: Les

9. RAZRED
1. Izbrani šport: Nogomet
2. Nemščina III
3. Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
1. RAZRED
Angleščina

II. TRIADA (4., 5. in 6. razred)
Nemščina
Tehnika

III. TRIADA (7., 8. in 9. razred)
Nemščina

Pripravila: Alenka Borošak

Morda vam bo všeč tudi...

Prilagodi izgled strani