Strokovni delavci

Učitelji, ki poučujejo na OŠ Jakobski Dol v šolskem letu 2020/2021:

PRVA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
1. RAZRED ANDREJA KMETEC Štefka Kocjan Miuc – TJA
2. RAZRED ŠTEFKA KOCJAN MIUC
Štefka Kocjan Miuc – TJA
3. RAZRED SONJA PLOJ Štefka Kocjan Miuc – TJA

 

DRUGA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
4. RAZRED URŠKA DAJČMAN Šiling – TJA, Polič – NIP – NTE, Žmavc – NIP – NRA
5. RAZRED IRMA PERAN Šiling – TJA, Kresnik – GVZ , Polič – NIP – NTE, Žmavc – NIP – NRA
6. RAZRED MARINA ČUPIČ Šalamun – SLJ, Šiling – TJA, Križanec – ZGO, GEO, Lazič – LUM, Čupić – NAR, Peran – GOS, Kocbek – ŠPO, Polič – TIT, NIP – NTE, Kresnik – GUM, Fekonja – MAT, Žmavc – NIP – NRA

 

TRETJA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
7. RAZRED
MARTINA ŠALAMUN
Križanec – ZGO, GEO, IP-TVZ; Kunstek – DKE; Lazič – LUM; Čupić – NAR, IP-ROD; Kocbek – ŠPO, IP – ŠPS; Polič – TIT; Šalamun – SLJ; Kresnik – GUM; Šiling – TJA;  Fekonja – MAT
8. RAZRED BARBARA FEKONJA Šalamun – SLJ; Šiling – TJA; Čupić – KEM, IP-POK; Čupić – BIO, MAT; Kocbek – ŠPO, IP-ŠPZ; Polič – TIT; Gavez – FIZ; Kresnik – GUM; Fekonja – MAT; Križanec – ZGO, GEO; Kunstek – DKE; Lazič – LUM; IP-NI2
9. RAZRED MOJCA KRIŽANEC Šiling – TJA; Križanec – ZGO, GEO, IP-RDK; Lazič – LUM; Kocbek – ŠPO, IP-IŠP; Gavez – FIZ; Fekonja – MAT; Kresnik – GUM; Čupić – KEM; Šalamun – SLJ; Kunstek – SLJ, Žmavc – IP-ROM

Drugi strokovni delavci:

UČITELJ PREDMET
Marjan Kresnik GUM, OPZ, MPZ
Brane Lazič LUM (matična šola je OŠ Voličina), ID/9, OIP-LSN
Karmen Polič TIT, NIP-NTE_THV
Biserka Gavez FIZ
Dejan Žmavc ROID (računalnikar), PB (matična šola OŠ Angela Besednjaka Maribor)
Nada Šiling TJA, DOP/DOD. P.
Marija Fras logopedinja (matična šola OŠ Sluh in govor)


Učitelji v OPB:

Bojan Kocbek, Marina Čupić, Urška Dajčman, Barbara Kocbek, Nataša Brečko, Jasna Kunstek, Zdenka Ekselenski.