Šola v naravi

Analiza šol v naravi je pokazala, da so le te dobre oblike vzgoje in izobraževanja, ki s posebnimi oblikami in metodami dela, druženja in izobraževanja, zelo pozitivno vplivajo na odraščajočo mladino. V letošnjem šolskem letu bomo realizirali naslednje šole v naravi:
– poletno šolo v naravi s plavalnim tečajem za učence 3. razreda devetletke v mesecu maju 2020 v CŠOD Burja,
– zimsko šolo v naravi za učence 5. razreda v mesecu februarju 2020 v CŠOD Planinka,
– naravoslovna šola v naravi za učence 7. in 8. razreda v mesecu januarju 2020 v CŠOD Breženka.

Po predstavitvi na jesenskem roditeljskem sestanku in dogovoru s starši se začnejo priprave.
Starši, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko obrnejo na šolsko svetovalno službo, ki bo svetovala pri urejanju enkratne denarne pomoči.