Pogovorne in svetovalne ure

Pogovorne ure

  • popoldanske – vsak tretji četrtek v mesecu za vse razrede in sicer od 17.00 do 18.30, s polurnim zamikom nerazredniki, pedagoginje in svetovalna delavka.
  • dopoldanske – po urniku strokovnih delavcev (glejte dokument spodaj)

Tedenska pogovorna in svetovalna ura je določena po urniku razrednika ali nerazrednika. Izvajajo jo po predhodni najavi s strani učencev oz. staršev. Po predhodnem dogovoru s starši je možen pogovor izven urnika.

Roditeljski sestanki:

  • september: predstavitveni, načrtovalni
  • januar ali februar: izobraževalni
  • april ali maj: poročevalni, prikaz minulega dela, načrtovanje za novo šolsko leto

Strokovni delavci v dopoldanskem času izvajajo svetovalne ure za učence (pred in po pouku).

POGOVORNE IN SVETOVALNE URE STROKOVNIH DELAVCEV (klik)