Pogovorne in svetovalne ure

Pogovorne ure

  • popoldanske – vsak tretji četrtek v mesecu za vse razrede cod 17. do 18. ure
  • dopoldanske – po urniku strokovnih delavcev (glejte tabelo spodaj)

Tedenska pogovorna in svetovalna ura je določena po urniku razrednika ali nerazrednika. Izvajajo jo po predhodni najavi s strani učencev oz. staršev. Po predhodnem dogovoru s starši je možen pogovor izven urnika.


Roditeljski sestanki:

  • september: predstavitveni, načrtovalni
  • januar ali februar: izobraževalni
  • april ali maj: poročevalni, prikaz minulega dela, načrtovanje za novo šolsko leto

Strokovni delavci v dopoldanskem času izvajajo svetovalne ure za učence (pred in po pouku).

POGOVORNE IN SVETOVALNE URE STROKOVNIH DELAVCEV:

STROKOVNI DELAVEC RAZRED/PREDMET DAN/POGOVORNA URA SVETOVALNA URA
Jasna Kunstek 8. r 6. ura /pon 5. ura/pon
Irma Peran  5. r Pon: 11.15 – 12.00 Pred poukom oz. po dogovoru
Štefka Kocjan Miuc 3. r Sreda: 12.05 – 12.55 Četrtek: 12.05 – 12.55
 Nada Šiling angleščina (4.-9.r.), DSP SLJ 6. in 9. r Ponedeljek, 10.10-11.10 in po dogovoru s starši

Sreda, 12.05-12.50

in po dogovoru z učenci

 Dejan Žmavc  računalništvo Četrtek, 2. učna ura 8.30 do 9.15 Po dogovoru z učenci.
 Martina Šalamun  slovenščina, DSP

Ponedeljek

9.20-10.05

na 14 dni

Torek

9.15-10.05

na 14 dni

 Sonja Ploj  1. r Četrtek, 7.40 – 8.25 Sreda, 12.05 – 12. 50
 Bojan Kocbek ŠPO, ŠSP, ŠZZ, IŠP Ponedeljek 5. učna ura 11.15-12.00 Petek 4. učna ura 10.25-11.10
Bogdana Drozg Onič  8. r / KEM, NAR

Sreda

8.30-9.15

Ponedeljek

9.20-10.05

Alenka Borošak  svetovalno delo Četrtek, 7. ura Sreda, 7. ura
 Andreja Kmetec  2. r

Torek

7.30 – 8.25

Sreda

12.05 – 12.50

Špela Bračko MAT, BIO

Torek

10.25-11.10

Torek

9.20-10.05

Barbara Fekonja  matematika, DSP

Petek, 3. ura

9.20-10.05

Sreda, 3. ura

9.20-10.05

Tomislav Kiš 1. r, 2. r. – TJA

Petek,

9.15 –  9.50

Petek,

9.15 – 9.50

Karmen Polič tehnika in tehnologija

Torek, 4. ura

10.25-11.10

Torek, 5. ura

11.15-12.00