Prijava in odjava prehrane

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko prijavijo ali odjavijo posamezni obrok šolske prehrane.

9. člen Zakona o šolski prehrani določa, da v kolikor ne odjavite posameznega obroka, plačate polno ceno, tudi če imate šolsko prehrano subvencionirano.

Prijava na šolsko kosilo:
– za učenca, ki je prijavljen na kosilo vsak dan NI POTREBNA
– za učenca, ki želi občasno prevzeti kosilo, JE POTREBNO prijaviti en dan pred prevzemom kosila (npr. kosilo v torek, prijava v ponedeljek do 13. ure)

Posamezni obrok šolske prehrane odjavijo:
– osebno v tajništvu
– po telefonu na številko: 02 729 58 01(tajništvo), 02 729 58 04 (kuhinja) ali
– preko elektronske pošte: odjava.prehraneos.jakdol@gmail.com

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:
– vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 13.00 ure.

V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8.00 ure.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja v dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Prosimo, da pri posredovanju odjav šolske prehrane upoštevate navedena navodila in poskrbite za pravočasne odjave, da ne bi prihajalo do nepotrebnih težav.

Vodja šolske prehrane
Andreja Kmetec