Tajništvo in računovodstvo

Janja Otič, tajnica zavoda

Tinka Zelenik, administratorka – knjigovodkinja

T: (02) 729 58 01 in 02 729 58 02

F: (02) 729 58 02