Ravnatelj

v. d. ravnatelja: Zdravko Šoštarić, prof., spec.

E: zdravko.sostaric@guest.arnes.si

T: (02) 729 58 00